Skip to content

Badanie konstrukcji ramowej przy pomocy tensometrów oporowych

10 miesięcy ago

162 words

Naprężenia własne bez uszkodzenia badanego elementu bada się za pomocą promieni Roentgena, po wycięciu zaś lub nawierceniu elementu – tensometrami, najlepiej przystawnymi lub oporowymi. Badanie konstrukcji ramowej przy pomocy tensometrów oporowych, przeprowadzone w Katedrze Metalowych Konstrukcji Budowlanych Politechniki Wrocławskiej. Badania na modelach można przeprowadzać przy zastosowaniu wyżej opisanych przyrządów lub też za pomocą optycznego pomiaru naprężeń (elastooptyki) . Ta ostatnia metoda nadaje się specjalnie do badania tarcz, a przy pewnych modyfikacjach również do badania płyt i trójosiowego stanu napięcia zarówno przy obciążeniach statycznych, jak i dynamicznych. Bliższe dane dotyczące doświadczalnego badania naprężeń znaleźć można w literaturze, np. w pracy , a w skróconym ujęciu w artykule. Przy trudnych zagadnieniach wytrzymałościowych można obliczenia przeprowadzić wg badań na modelach, albo też wykonać w naturze zasadniczą konstrukcję, a wzmocnienia (żebra itp. ) założyć po badaniach doświadczalnych na konstrukcji . [patrz też: garaże blaszane allegro, miętowa farba do ścian, metalzbyt rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: garaże blaszane allegro metalzbyt rzeszów miętowa farba do ścian