Skip to content

Badanie konstrukcji ramowej przy pomocy tensometrów oporowych

3 tygodnie ago

161 words

Naprężenia własne bez uszkodzenia badanego elementu bada się za pomocą promieni Roentgena, po wycięciu zaś lub nawierceniu elementu – tensometrami, najlepiej przystawnymi lub oporowymi. Badanie konstrukcji ramowej przy pomocy tensometrów oporowych, przeprowadzone w Katedrze Metalowych Konstrukcji Budowlanych Politechniki Wrocławskiej. Badania na modelach można przeprowadzać przy zastosowaniu wyżej opisanych przyrządów lub też za pomocą optycznego pomiaru naprężeń (elastooptyki) . Ta ostatnia metoda nadaje się specjalnie do badania tarcz, a przy pewnych modyfikacjach również do badania płyt i trójosiowego stanu napięcia zarówno przy obciążeniach statycznych, jak i dynamicznych. Bliższe dane dotyczące doświadczalnego badania naprężeń znaleźć można w literaturze, np. w pracy , a w skróconym ujęciu w artykule. Przy trudnych zagadnieniach wytrzymałościowych można obliczenia przeprowadzić wg badań na modelach, albo też wykonać w naturze zasadniczą konstrukcję, a wzmocnienia (żebra itp. ) założyć po badaniach doświadczalnych na konstrukcji . [patrz też: beton c8 10, miętowa farba do ścian, pokrycie tarasu ]

Powiązane tematy z artykułem: beton c8 10 miętowa farba do ścian pokrycie tarasu