Skip to content

Definicje kauczuku syntetycznego

2 lata ago

305 words

Definicje kauczuku syntetycznego. Jedna z definicji, którą podał Houwink, brzmi następująco: Kauczukiem możemy nazwać każdy materiał organiczny, który w temperaturze pokojowej posiada elastyczność 100-procentową lub większą i który własności tej nie traci podczas dłuższego przechowywania w temperaturze pokojowej. Definicja ta spotkała się jednak z dużą krytyką , a poza tym jest już nieaktualna. gdyż istnieje wiele materiałów o własnościach kauczuku, otrzymanych z butadienu, które w temperaturze pokojowej wykazują małą elastyczność. Bardziej zadowalającą definicję podał Midgley , który zagadnienie to wyjaśnia w sposób następujący: ,. W chwili obecnej podanie definicji kauczuku za pomocą chemicznych określeń jest niemożliwe. Najprostszym określeniem ujętym z punktu widzenia fizyki będzie: Kauczuki syntetyczne są to ciała, które posiadają własności fizyczne kauczuku naturalnego. Tego rodzaju określenie nie jest jeszcze pełne i powinno być uzupełnione w sposób podkreślający charakterystyczne własności kauczuku. Wiele substancji organicznych o wysokim ciężarze cząsteczkowym, jak na przykład żywice, smoły, woski, galarety itp. , można kilkakrotnie rozciągnąć w stosunku do ich pierwotnej długości, lecz tylko kauczuk po wyciągnięciu energicznie powraca do swej pierwotnej wielkości i kształtu: definicję można by więc podać w następujący sposób: Kauczuki syntetyczne są to takie substancje organiczne, które po silnym wyciągnięciu wynoszącym x% ich pierwotnej długości, posiadają zdolność energicznego powracania do w przybliżeniu tego samego kształtu i wielkości; x jest tutaj wielkością dowolną. Powinna ona wynosić więcej niż 100, prawdopodobnie 400, a może 600, lecz z pewnością nie więcej. Definicja ta ma tę zaletę, że obejmuje prawie wszystkie typy kauczuku syntetycznego, jakie dotychczas wyprodukowano. [patrz też: spiek kwarcowy , elizjum cda , współczynnik przenikania ciepła obliczanie ]

Powiązane tematy z artykułem: elizjum cda spiek kwarcowy współczynnik przenikania ciepła obliczanie