Skip to content

Dywaniki z betonu asfaltowego, wykonywane przy uzyciu emulsji kationowej

2 lata ago

286 words

Dywaniki z betonu asfaltowego, wykonywane przy użyciu emulsji kationowej. Dywaniki z masy asfaltowej typu betonowego, wytworzonej przy użyciu emulsji wolno rozpadowej, należą do tego rodzaju nawierzchni, w których struktura mineralna po zagęszczeniu masy jest wypełniona lepiszczem (łącznie z wypełniaczem) tylko częściowo, w granicach 60-66 %, z jednoczesnym otoczeniem wszystkich ziarn mieszanki mineralnej wydzielonym po rozpadzie użytej do tego celu emulsji. Inny mi słowy omawiane dywaniki są warstwami ścieralnymi o strukturze w zasadzie częściowo tylko zamkniętej. Nie mniej jednak, szczelność ich jest zapewniona przez ścisłe zapełnienie większej części wolnej przestrzeni płynnym lepiszczem w postaci emulsji, z której wydzielony w wyniku jej rozpadu asfalt zapełnia szczelnie wolne przestrzenie w dolnej części warstwy ścieralnej. Zapełnienie to wynosi około 65 % grubości warstwy. Asfalt w tym przypadku tworzy łącznie z wypełniaczem dostatecznie g ęsty mastyks – po odpływie i wyparowaniu wody emulsyjnej – który wiąże kruszywo mineralne, tworząc jednocześnie porowatą i szorstką fakturę powierzchni warstwy ścieralnej przez brak w tej części całkowitego wypełnienia wolnej przestrzeni w zagęszczonej masie wspomnianej warstwy. Omawiane dywaniki mają tę zaletę, że mogą być wykonywane przy użyciu betoniarek z przymusowym systemem mieszania. Pozwala to stosować tego rodzaju dywaniki na małych robotach, gdzie nie opłaca się użycie bardziej skomplikowanego i wydajnego sprzętu. Dywaniki te nadają się dla ruchu lekkiego i średniego oraz do uszorstnienia nawierzchni nawet o ciężkim ruchu. Wykonane dotychczas dywaniki na drogach o obciążeniu do 2000 ton /dobę zachowują się dobrze po 5 latach eksploatacji. [podobne: elizjum cda, olx zawiercie, garaże blaszane allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: elizjum cda garaże blaszane allegro olx zawiercie