Skip to content

Kolejnosc czynnosci technologicznych przy wykonaniu dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jest nastepujac

2 lata ago

194 words


Kolejność czynności technologicznych przy wykonaniu dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jest następując. a) oczyszczenie nawierzchni, jak również usunięcie wypełnienia spoin przy utrwalaniu nawierzchni betonowych lub z prefabrykatów kamiennych, betonowych lub ceramicznych, b) wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego w sposób poprzednio omówiony wraz z ponownym oczyszczeniem, c) zwilżenie nawierzchni wodą, jeżeli stosowana ma być emulsja kationowa, d) skropienie nawierzchni emulsją w ilości zależnej od uziarnienia używanego grysu, zawartości asfaltu w emulsji i stanu utrwalanej nawierzchni, e) pierwsze równomierne rozsypanie grysu o ustalonym uziarnieniu, f) skropienie rozsypanego grysu – po uzupełnieniu braków i usunięciu jego nadmiaru – emulsją, g) drugie (klinujące) równomierne rozsypanie grysu o ustalonym uziarnieniu, h) przewałowanie rozsypanych grysów walcem 2- lub 3-krotnie przy użyciu lekkich walców stalowych lub walców n a pneumatykach, i) przerwa technologiczna na okres jednej doby przy użyciu do robót emulsji kationowej – dla sprawdzenia wyparowania wody i wzajemnego związania grysów między sobą – oraz przerwa na 3 doby w takim samym celu przy użyciu do robót emulsji anionowej, j) otwarcie ruchu publicznego na utrwalonej nawierzchni. [hasła pokrewne: metalzbyt rzeszów, ile kosztuje pomalowanie pokoju, olx krzepice ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje pomalowanie pokoju metalzbyt rzeszów olx krzepice