Skip to content

Masa betonu bezposrednio po jej ulozeniu i wyprofilowaniu powinna wykazywac rozpad emulsji i wiazanie masy asfaltem, wydzielanym w czasie rozpadu

2 lata ago

259 words

Masa betonu bezpośrednio po jej ułożeniu i wyprofilowaniu powinna wykazywać rozpad emulsji i wiązanie masy asfaltem, wydzielanym w czasie rozpadu. W przeciwnym przypadku emulsja może częściowo spłynąć w kierunku zarówno poprzecznym, jak również podłużnym przy znacznym spadku poprzecznym i nachyleniu podłużnym drogi. 4) Objawy zbyt wolnego lub zbyt szybkiego rozpadu emulsji w układanej masie betonu powinny być likwidowane przez dodatki regulujące w postaci mączki wapiennej lub cementu portlandzkiego przy zbyt wolnym rozpadzie emulsji oraz przez zmianę ilości emulgatorów, względnie emulgatorów regulatorów stosowanych do produkcji emulsji. 4.6. Remonty nawierzchni 4.6.1. Uwagi wstępne Emulsje asfaltowe są bardzo wygodne w użyciu przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju robót związanych z utrzymaniem i remontem cząstkowym nawierzchni. Do robót tych mają zastosowanie wszystkie gatunki i rodzaje emulsji: anionowe, kationowe (zwłaszcza te drugie), szybko, śr ednio i wolno rozpadowe. Prostota wykonania wspomnianych robót przy użyciu emulsji polega na tym, że emulsje te nie wymagają podgrzewania, można stosować przy ich użyciu najprostszy sprzęt, jeżeli chodzi o remonty cząstkowe. Do bardziej skomplikowanych i dużych robót związanych z utrzymaniem nawierzchni można również, a nawet wskazane jest, stosować sprzęt mechaniczny o wymaganej wydajności. Prostym i znanym zagadnieniem dla każdego fachowca jest fakt, że im prędzej zostaną zlikwidowane powstałe uszkodzenia nawierzchni, tym nawierzchnie te będą w lepszym stanie technicznym i na dłużej będzie zapewniona ich trwałość przy małym stosunkowo koszcie utrzymania i eksploatacji. [patrz też: olx zawiercie, nawierzchnia makadamowa, allegro maszyny rolnicze traktory ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro maszyny rolnicze traktory nawierzchnia makadamowa olx zawiercie