Skip to content

Mury z bloków gazo-betonowych

4 tygodnie ago

183 words

Mury z bloków gazo-betonowych Grubość ścian zewnętrznych wykonanych z bloków gazo-betonowych (beton lekki belitowy i pianogazosilikat) o wymiarach 49 X 24 X 24 cm w budynkach przeznaczonych dla ludzi wynosi 24 cm, a więc równa się grubości pół bloku. Ściany należy murować z zachowaniem zasad normalnego wiązania, na pełne spoiny grubości nie przekraczającej 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych J. Przed ułożeniem bloków w murze należy je dokładnie zmoczyć wodą, aby gazobeton, odznaczający się dość dużą nasiąkliwością, nie odsączył wody z zaprawy, która utraciłaby przez to swoje właściwości wiążące. Narożniki muru wykonuje się wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Według tych samych zasad wykonuje się również wiązanie ściany poprzecznej, ze ścianą zewnętrzną . Z bloków gazobetonowych nie można wznosić ścian z kanałami dymowymi lub wentylacyjnymi; ściany te układa się z cegły. [więcej w: Grzejniki retro łazienkowe, pompy lakiernicze, firma zbrojarska ]

Powiązane tematy z artykułem: firma zbrojarska Grzejniki retro łazienkowe pompy lakiernicze