Skip to content

Nadmiar klinca tworzacego oddzielna warstwe na powierzchni tluczniowej jest szkodliwy, gdyz szybko sie wykrusza pod wplywem ruchu i jest przyczyna dalszego niszczenia nawierzchni

2 lata ago

189 words

Nadmiar klińca tworzącego oddzielną warstwę na powierzchni tłuczniowej jest szkodliwy, gdyż szybko się wykrusza pod wpływem ruchu i jest przyczyną dalszego niszczenia nawierzchni. 7) Do zagęszczania nawierzchni po każdym klinowaniu wskazane jest stosowanie walca wibracyjnego, oprócz statycznego. Wibracja ułatwia przenikanie klińca i lepiszcza w strukturę warstwy tłuczniowej. Stosowanie walca wibracyjnego powinno być oględne; jedno, a najwyżej dwa jego przejścia po tym samym miejscu jest zupełnie wystarczające. Przewibrowanie nawierzchni powoduje wyciśnięcie zbyt dużej ilości lepiszcza na powierzchnię warstwy tłucznia, co osłabia spójność i stabilność dolnych warstw utrwalanej nawierzchni oraz nadmierną plastyczność powierzchni jezdnej. 8) Ostatnie klinowanie (zamykające) powinno całkowicie uszczelniać wykonaną nawierzchnię. Nie zawsze jest to łatwo osiągalne. Dlatego dla uzupełnienia tego zamknięcia po ostatnim klinowaniu nawierzchnię po sypuje się piaskiem bitumowanym, zwłaszcza łamanym w ilości 4+5 kG/m2. 9) Zamiast ostatniego klinowania wskazane jest wykonać zamknięcie nawierzchni przy użyciu zaprawy emulsyjnej w ilości 10+15 11m2; wytwarzanej według zasad omówionych w rozdziale 5. [więcej w: tynk gipsowy czy cementowo wapienny, leier malbork, budohurt ]

Powiązane tematy z artykułem: budohurt leier malbork tynk gipsowy czy cementowo wapienny