Skip to content

Okreslenie kauczuk syntetyczny powinno byc stosowane do materialów, które maja zasadnicze wlasnosci fizyczne

2 lata ago

185 words

Spór, jaki się toczy o znaczenie określenia kauczuk syntetyczny, koncentruje się wokół wyboru jednej z dwóch następujących interpretacji: 1. Określenie kauczuk syntetyczny powinno być stosowane do materiałów, które są identyczne pod względem chemicznym z kauczukiem naturalnym lub blisko z nim spokrewnione. 2. Określenie kauczuk syntetyczny powinno być stosowane do materiałów, które mają zasadnicze własności fizyczne, charakterystyczne dla kauczuku naturalnego. Użycie pierwszej definicji ograniczyłoby w chwili obecnej użycie określenia kauczuk syntetyczny jedynie do kauczuków butadienowych. Druga definicja obejmuje wszystkie materiały o fizycznych własnościach kauczuku; definicja ta jest powszechnie stosowana. Ponieważ więc określenie kauczuk syntetyczny stosujemydo materiałów, które posiadają jedynie niektóre fizyczne własności kauczuku, powstaje pytanie, na czym powinniśmy się oprzeć, aby móc wykreślić linię graniczną pomiędzy kauczukiem syntetycznym a innymi materiałami. Definicja kauczuku jest zagadnieniem spornym, które już wielokrotnie i szczegółowo było rozważane przez wybitnych rzeczoznawców w tej dziedzinie. Obecnie istnieje tendencja do ograniczenia stosowania terminu kauczuku do materiałów syntetycznych. [podobne: spiek kwarcowy , elizjum cda , współczynnik przenikania ciepła obliczanie ]

Powiązane tematy z artykułem: elizjum cda spiek kwarcowy współczynnik przenikania ciepła obliczanie