Skip to content

Po otwarciu ruchu na utrwalonej nawierzchni nalezy ja obserwowac przez kilkanascie dni

2 lata ago

238 words

Po otwarciu ruchu na utrwalonej nawierzchni należy ją obserwować przez kilkanaście dni, usuwając jednocześnie pokrowiec z miejsc przeasfaltowanych i poddając odpowiedniej konserwacji uszkodzone lub wycięte miejsca pokrowca. Przykład zużycia materiałów do jednokrotnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni bitumicznej średnio zużytej: skropienie nawierzchni emulsją kationową 60-procentową, posypanie grysem bazaltowym 5+8 mm Uwagi do przykładu: a) utrwalona nawierzchnia miała prawidłowy profil, zużycie jej było średnie lecz równomierne, co było wynikiem niewielkiego zużycia lepiszcza, b) ciężar nasypowy grysu był duży, wynosił bowiem około 1,48 kg, przez co zużyto więcej grysu c) zużycie materiałów wzięto z doświadczenia na skalę techniczną. 4.3.3. Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 4.3.3.1. Uwagi wstępne Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest znacznie trwalsze, niż jednokrotne. Jednocześnie jest nieco łatwiejsze w wykonaniu. Poza tym dwukrotne utrwalenie wytrzymuje znacznie większe obciążenie nawierzchni ruchem, niż utrwalenie jednokrotne. Ułatwienie w wykonaniu dwukrotnego utrwalenia polega głównie na tym, że można do jego wykonania stosować grys o większej rozpiętości wymiarów frakcji, zwłaszcza do pierwszego utrwalenia. Stosunek wymiaru większego grysu do mniejszego może wynosić 2, zamiast 1,5 jak przy utrwaleniu jednokrotnym, to jest zamiast grysu 8+12 mm można użyć grysu 8+16 mm. Dwukrotne utrwalenie nawierzchni stosuje się w takich samych warunkach, jak i jednokrotne. Oprócz tego dwukrotne utrwalenie można stosować do nawierzchni brukowych, betonowych oraz do nawierzchni z prefabrykatów. [przypisy: budohurt, spiek kwarcowy, olx zawiercie ]

Powiązane tematy z artykułem: budohurt olx zawiercie spiek kwarcowy