Skip to content

Podstawa wlasciwego wykonania pólwglebnego lub wglebnego utrwalania nawierzchni jest równomierne skropienie (raczej polewanie jej wlasciwa iloscia lepiszcza)

2 lata ago

283 words

Podstawą właściwego wykonania półwgłębnego lub wgłębnego utrwalania nawierzchni jest równomierne skropienie (raczej polewanie jej właściwą ilością lepiszcza). Z tego powodu szybkość posuwania się skrapiarki, jak i wydajność jej rozpylacza powinny być w należyty sposób uregulowane, aby nie powstawał nadmiar lub niedobór lepiszcza w stosunku do ustalonej jego ilości. Zarówno nadmiar jak i niedobór lepiszcza są szkodliwe dla właściwego stanu i trwałości utrwalanej nawierzchni. Pierwsza z tych wad jest przyczyną zniekształcenia profilu nawierzchni przez jego deformację pod wpływem obciążenia ruchem i przez wyrywanie przez ten ruch kruszywa z rozmiękczonej nawierzchni, natomiast druga – jest przyczyną łuszczenia się nawierzchni z braku dostatecznej ilości lepiszcza. 2) Lepiszcze z rozpadu emulsji powinno przenikać do 2/3 grubości warstwy utrwalanego tłucznia po półwgłębnym jego utrwalaniu oraz na całą grubość po utrwalaniu wgłębnym. 3) Wskazane jest ułożenie piasku lub pospółki pod warstwą tłucznia dla osiągnięcia lepszej stabilności nawierzchni oraz oszczędności lepiszczą. 4) Ilość kruszywa klinującego powinna wynosić 40+50 kG/m2. Ilość klińca ze skał ciężkich (na przykład z bazaltu) powinna być zbliżona do górnej podanej granicy, a ze skał lżejszych (granit i podobne) do dolnej. 5) Jeżeli tłuczeń jest nadmiernie zróżnicowany pod względem wielkości ziarn i pory między nimi są małe po zagęszczeniu, wówczas należy użyć do pierwszego klinowania kruszywa (klińca) do 16 mm. Chodzi o to, żeby kliniec dostatecznie głęboko wniknął w pory warstwy tłucznia i dobrze ją stabilizował oraz uszczelniał. [patrz też: tkanina sukienkowa, spiek kwarcowy, styropian eps 100 ]

Powiązane tematy z artykułem: spiek kwarcowy styropian eps 100 tkanina sukienkowa