Skip to content

Prety rozpór kratowych

2 lata ago

155 words

Ramy o rozpiętości 80 m mają konstrukcję mieszaną: słupy pełnościenne wykonane są ze stalli, rozpory kratowe o stałej wysokości 2 m – ze stopu AlMgSi. Prostopadle do rozpór ram biegną w odstępie 1,70 m płatwie kratowe o wysokości 2,0 m. Pręty rozpór kratowych składają się z 2-+-4 kątowników z pogrubionymi końcami ramion; połączenia wykonano za pomocą nitowej) 12,7-+-22,2 mm o główce stożkowej, zakuwanych na zimno. Połączenia prętów płatwi wykonano za pomocą spawania elektrycznego z zastosowaniem gazu ochronnego. Słupy stalowe połączono z rozporą aluminiową kadmowanymi śrubami stalowymi. Części stalowe w miejscu styku dwu metali uzyskały powłokę cynkową za pomocą natryskiwania, następnie zarówno części stalowe, jak i aluminiowe pociągnięte zostały warstwą chromianu cynku. [podobne: elizjum cda, ambit gdynia, miętowa farba do ścian ]

Powiązane tematy z artykułem: ambit gdynia elizjum cda miętowa farba do ścian