Skip to content

Przyczyny braków w terminologii kauczuku

2 lata ago

189 words

Ciągle przybywają nowe materiały, dla których trzeba stworzyć nowe nazwy; na przykład dla żywic poliwinylowych doskonałym określeniem jest etenoidy; podobnie, określenie tioplasty możemy z powodzeniem stosować do materiałów polisiarczkowych. W technologii kauczuku stosujemy obecnie wiele nowych materiałów pomocniczych, jak na przykład plastyfikatory, do których należy ftalan dwu butylu, fosforan trójkrezylu itp. Terminologia tych materiałów nie napotyka jednak na specjalne trudności; materiały te znane są również w przemyśle lakierniczym oraz w przemyśle tworzyw sztucznych. Ustalenie nomenklatury jest ważnym zagadnieniem nie tylko z punktu widzenia naukowego; posiada ono również duże znaczenie praktyczno-handlowe. W chwili obecnej każdy nowy materiał, który się pojawi, posiadający własności kauczuku, jest nazywany kauczukiem syntetycznym. Określenie kauczuk syntetyczny jest tak rozpowszechnione, że wprowadzenie nowych nazw napotkać może na duże trudności. Przyczyny braków w terminologii kauczuku. Trudności, jakie powstają przy ustalaniu terminologii kauczuku, są spowodowane brakiem podstawowych badań nad kauczukiem; należy podkreślić, że większość prac badawczych została wykonana nie przez naukowców, lecz przez konsumentów kauczuku. [patrz też: metalzbyt rzeszów , allegro maszyny rolnicze traktory , leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro maszyny rolnicze traktory leier malbork metalzbyt rzeszów