Skip to content

Roztwór asfaltu

1 miesiąc ago

124 words

Roztwór asfaltu dodaje się do smoły, otrzymując w ten sposób smołę stabilizowaną o żądanych własnościach. Wyniki uzyskiwane przy stosowaniu smół stabilizowanych na drodze, zależą przede wszystkim od jednorodności mieszanki smoła-asfalt. Jednorodność smół stabilizowanych ma więc bardzo poważne znaczenie dla właściwości nawierzchni. Dlatego też, w przypadku stosowania nowego gatunku asfaltu do stabilizacji smół należy przeprowadzić uprzednio dokładne próby, pozwalające ustalić dopuszczalną ilość dodawanego asfaltu oraz przydatność smoły stabilizowanej do celów drogowych. Próby przeprowadzane przez poszczególnych badaczy i wykazały, że do stabilizacji nadaje się smoła, która zawiera więcej oleju antracenowego i odpowiednio mniej olejów średnich. [przypisy: Oporniki granitowe, firma zbrojarska, Grzejniki retro łazienkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: firma zbrojarska Grzejniki retro łazienkowe Oporniki granitowe