Skip to content

Sklepienia buduje sie z kamieni

2 lata ago

134 words

Określenie sklepienia i jego części Sklepieniem nazywamy konstrukcję przeznaczoną do przykrycia przestrzeni między ścianami lub słupami. Sklepienia buduje się z kamieni lub cegieł ułożonych w ten sposób, że przenoszą one obciążenie pionowe na podpory dzięki wzajemnemu przenoszeniu się sił z jednego kamienia na drugi. W każdym sklepieniu odróżnia się powierzchnię podniebną (podniebienie), ograniczającą sklepienie od dołu, i powierzchnię grzbietową (grzbiet), stanowiącą górne ograniczenie sklepienia. Płaszczyzna przednia sklepienia nazywa się czołem sklepienia, a odległość L między podporami – rozpiętością sklepienia. Oś biegnąca wzdłuż sklepienia nosi nazwę osi sklepienia, a odległość pionowa między osią sklepienia a najwyższym punktem podniebienia – strzałki sklepienia. [podobne: olx krzepice, olx ostrołęka, tkanina sukienkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx krzepice olx ostrołęka tkanina sukienkowa