Skip to content
3 miesiące ago

96 words

Smoły wylewne są uzyskiwane przy suchej destylacji węgla kamiennego w niskich temperaturach (500 -:- 600°C). Ich charakter chemiczny jest różny od smół wysokotemperaturowych ze względu na obecność związków alifatycznych (łańcuchowych) o charakterze kwaśnym oraz związków parafinowych. Ich produkty przerobu w postaci oleju wytlewnego i paku wytlewnego są przedmiotem wielu prac badawczych nad ich zużytkowaniem. Znajdują też częściowe zastosowanie do nawierzchni zamulanych zaprawą smołowo-wodną oraz do stabilizacji gruntów wraz z pakiem wytlewnym. [hasła pokrewne: Producent grzejników dekoracyjnych, Grzejnik dekoracyjny łazienkowy, kabel grzejny ]

Powiązane tematy z artykułem: Grzejnik dekoracyjny łazienkowy kabel grzejny Producent grzejników dekoracyjnych