Skip to content

Stabilizacja smól drogowych asfaltem

10 miesięcy ago

136 words

Stabilizacja smół drogowych asfaltem może być przeprowadzana różnymi sposobami, Pierwszy sposób polega na, wymieszaniu smoły, ogrzanej do 100 C, i odpowiednią ilością asfaltu ogrzanego do stanu zupełnej płynności. Sposób ten nie jest właściwy, gdyż wyprodukowana w ten sposób smoła stabilizowana ma dość przypadkową lepkość, nie zawsze pożądaną. Drugi sposób polega na zmieszaniu roztopionego asfaltu z odpowiednim dodatkiem paku ogrzanego do zupełnej płynności. Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się określoną ilość olejów w celu otrzymania smoły o żądanej lepkości. Najlepszym okazał się w praktyce trzeci sposób, polegający na rozpuszczeniu asfaltu woleju antracenowym tak, aby roztwór miał lepkość równą lepkości smoły, którą się stabilizuje. [patrz też: styropian eps 100, farbex łomża, leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex łomża leier malbork styropian eps 100