Skip to content

substancje syntetyczne o wlasnosciach podobnych do kauczuku

2 lata ago

265 words

Midgley uważa że określenie kauczuk syntetyczny oznacza po prostu syntetyczną substancję, której własności fizyczne są podobne do własności kauczuku; to znaczy, że substancję tę możemy wyciągnąć do około 300010, przy czym z chwilą usunięcia siły działającej szybko i energicznie powraca ona do swoich pierwotnych rozmiarów. Bridzewater określa substancje syntetyczne o własnościach podobnych do kauczuku jako substancje przypominające kauczuk pod względem rozciągliwości lub odkształcenia pod umiarkowanym obciążeniem, w połączeniu z własnością odzyskiwania swej pierwotnej postaci po usunięciu obciążenia; zdolność odzyskiwania swej pierwotnej postaci może być nie taka sama jak kauczuku naturalnego. Schade przedstawił sytuację w sposób realistyczny. Znaczenie słowa kauczuk uległo zmianie. Nie oznacza ono już ściśle określonej substancji o charakterze węglowodoru, lecz powszechnie przyjęte do scharakteryzowania pewnej klasy substancji posiadającej własności fizyczne podobne do własności kauczuku naturalnego bez względu na ich skład chemiczny; aby można było dany materiał zakwalifikować jako kauczuk, powinien on wykazywać łatwą i znaczną rozciągliwość, a po zwolnieniu naprężenia powracać szybko i energicznie do pierwotnej wielkości i postaci; nie przyjęto jednak żadnego określonego kryterium, które by zakreślało granice tych własności. Irumbell i Sloan proponują. aby określenie kauczuk syntetyczny ograniczyć jedynie do polimerów lub kopolimerów otrzymywanych z monomerów substancji organicznych, posiadających podwójne lub potrójne wiązania sprzężone. [przypisy: tkanina sukienkowa , tynk gipsowy czy cementowo wapienny , olx zawiercie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx zawiercie tkanina sukienkowa tynk gipsowy czy cementowo wapienny