Skip to content

W zasadzie przy uzyciu emulsji asfaltowych mozna wykonywac wszelkie remonty nawierzchni

2 lata ago

226 words


W zasadzie przy użyciu emulsji asfaltowych można wykonywać wszelkie remonty nawierzchni. W dalszych rozdziałach będą omówione roboty remontowe związane z najczęściej spotykanymi uszkodzeniami nawierzchni, do których należą: a) powierzchniowe rakowiny oraz drobne nierówności i miejscowe sfalowania nawierzchni, jak również płaskie wgłębienia, b) płytkie uszkodzenia nawierzchni, głównie warstwy ścieralnej, o głębokości w granicach 1-2 cm, c) średnie uszkodzenia (wyboje) warstwy ścieralnej nawierzchni 2-3,5 cm, lecz bez uszkodzenia podbudowy lub warstwy położonej pod warstwą ścieralną nawierzchni, d) głębokie wyboje powyżej 3,5 cm, e) przełomy zimowe i przekopy nawierzchni bitumicznych, spowodowane ułożeniem różnego rodzaju instalacji podziemnych (kable telefoniczne, elektryczne, rury wodociągowe, gazowe itp.), f) spękania lub uszkodzenia spoin podłużnych lub poprzecznych nawierzchni bitumicznych, g) rakowiny, spękania i wyboje w nawierzchni ach betonowych, h) różne uszkodzenia nawierzchni brukowych z kamienia polnego, łamanego, wszystkich rodzajów kostek kamiennych, klinkieru oraz z prefabrykatów betonowych. Przy wykonywaniu naprawy uszkodzeń nawierzchni powinna być zwrócona specjalna uwaga na to, aby miejsca naprawiane nie były wygórowane lub wklęśnięte, lecz zgodnie z profilem nawierzchni. Z czasem pod wpływem ruchu miejsca naprawiane mogą nieco mocniej się zagęścić w stosunku do stanu pierwotnego, wytwarzając płaskie wgłębienia. [podobne: budohurt, olx krzepice, olx racibórz ]

Powiązane tematy z artykułem: budohurt olx krzepice olx racibórz