Skip to content

Warstwy cegiel zamykajace szczeliny od góry stanowia jednoczesnie dobre powiazanie muru kamiennego z murem ceglanym.

4 tygodnie ago

123 words

Warstwy cegieł zamykające szczeliny od góry stanowią jednocześnie dobre powiązanie muru kamiennego z murem ceglanym. Stosowanie szczelin wąskich, szerokości najwyżej 3 cm, wg najnowszych badań nad ciepłochronnością ścian budynków ogrzewanych jest korzystniejsze pod względem izolacji termicznej ściany i nie wymaga przegradzania szczelin na wysokości ściany. Dla powiązania obu murów – z kamienia i cegły – stosuje się wówczas kotwy z drutu lub żelaza płaskiego. Stosując do ocieplania ściany zamiast cegły pełnej cegłę dziurawkę, można nie dawać szczeliny powietrznej, gdyż szczeliny takie znajdują się w samej dziurawce. Mur wykonuje się wówczas na styk. [patrz też: ekrany bezszwowe, Grzejnik dekoracyjny łazienkowy, Grzejniki dekoracyjne łazienkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ekrany bezszwowe Grzejnik dekoracyjny łazienkowy Grzejniki dekoracyjne łazienkowe