Skip to content

inne sposoby podzialu kauczuków syntetycznych

2 lata ago

167 words

Podano również inne sposoby podziału kauczuków syntetycznych. Jacobs zaproponował, aby je dzielić na cztery klasy: 1. halo-kauczuki, jak na przykład typu Neoprenu, 2. kc-kauczuki, w odniesieniu do typu butadienowego, 3. tio-kauczuki, na przykład w odniesieniu do Tiokolu i Perdurenu oraz 4. plasto-kauczuki lub rezo-kauczuki, które miały obejmować polimery winylowe, oraz nie wulkanizujące się termoplastyczne polimery otrzymywane z węglowodorów. Inny schemat klasyfikacji podał Kindscher . Podzielił on wszystkie materiały o własnościach podobnych do kauczuku na trzy grupy: 1. kauczukogeny – obejmujące kauczuki surowe, 2. kauczukoidy, obejmujące kauczuki syntetyczne otrzymywane z butadienu, Tiokol, Neopren i inne oraz 3. gummoidy, obejmujące pochodne o własnościach podobnych do kauczuku, otrzymywane z poliizobutylenu, z pochodnych poliwinylowych i innych. W przeciwieństwie do wspomnianych powyżej klasyfikacji kauczuków syntetycznych, opartych przede wszystkim na porównaniu własności różnych tworzyw sztucznych z własnościami kauczuku naturalnego Irurnbell i Sloan podali klasyfikację syntetycznych polimerów w oparciu o ich chemiczny skład. [podobne: metalzbyt rzeszów , allegro maszyny rolnicze traktory , leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro maszyny rolnicze traktory leier malbork metalzbyt rzeszów