Skip to content

Kauczuk jest materialem o duzym ciezarze czasteczkowym

2 lata ago

212 words

Kauczuk jest materiałem o dużym ciężarze cząsteczkowym, którego nie potrafimy ściśle określić obecnie znanymi metodami. W ogóle nie ma dotąd naukowej podstawy do porównania jakichkolwiek dwóch gatunków kauczuku lub kauczuku naturalnego z kauczukiem syntetycznym. Zagadnienie komplikuje przy tym fakt, że dotychczas nie udało się otrzymać przez syntezę kauczuku identycznego z kauczukiem naturalnym. Próby prowadzone z izoprenem nie dały pożądanych wyników. Żaden z produkowanych materiałów nie jest kauczukiem syntetycznym w dosłownym tego słowa znaczeniu; wszystkie te materiały pod względem chemicznym są zupełnie różnymi ciałami. (W każdym razie nawet sam kauczuk naturalny jest zmienny w swym składzie). Materiały o własnościach kauczuku naturalnego. W chwili obecnej mamy już wiele materiałów posiadających własności podobne do własności kauczuku naturalnego. Wiele z tych materiałów może podlegać termicznym zmianom, dzięki którym ciała o własnościach plastycznych przechodzą w substancję o własnościach elastycznych. Bardzo często zmiany te można przyspieszyć przez dodatek siarki lub innych substancji. Pewne materiały o własnościach kauczuku nie podlegają tym zmianom, lecz stale zachowują własności termoplastyczne. [patrz też: spiek kwarcowy , elizjum cda , współczynnik przenikania ciepła obliczanie ]

Powiązane tematy z artykułem: elizjum cda spiek kwarcowy współczynnik przenikania ciepła obliczanie