Skip to content

Mury z kamieni ocieplone cegla

2 lata ago

190 words

Mury z kamieni ocieplone cegłą lub innymi materiałami Jak już wyżej zaznaczono, mury z kamienia stosowane w ścianach zewnętrznych budynków mieszkalnych wymagają ze względów ciepłochronnych i oszczędnościowych ocieplenia warstwą materiału izolacyjnego. Poza tym sam kamień, zwłaszcza wapień, chłonie szybko wilgoć i jest niehigieniczny. Z tych względów zamiast grubych murów kamiennych, które tak czy inaczej otrzymują gładkie wykończenie od wewnątrz w postaci tynku na mokro lub suchego w płytach, stosujemy mury mieszane kamienno-ceglane lub kamienne ocieplone materiałem izolacyjnym. Najczęściej stosowane powiązania murów mieszanych kamienno-ceglanych. Jak wiemy z nauki fizyki, powietrze jest złym przewodnikiem ciepła, dlatego też pozostawienie szczeliny szerokości 4-; ··5 cm pomiędzy murem kamiennym a murem ceglanym polepsza znacznie wartość ciepłochronną ściany. Szczelina musi być co parę warstw (6-; -8) przerwana przez zamknięcie jej warstwą cegieł ułożonych główkowo , aby uniemożliwić krążenie powietrza w kierunku pionowym, krążenie takie bowiem zamiast ocieplania ściany powodowałoby jej oziębienie. [więcej w: bricomarche sucha beskidzka, garaże blaszane allegro, elizjum cda ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche sucha beskidzka elizjum cda garaże blaszane allegro