Skip to content

Naprawa powierzchniowych rakowin, plaskich wglebien i podobnych nierównosci

2 lata ago

250 words

Naprawa powierzchniowych rakowin, płaskich wgłębień i podobnych nierówności . Powierzchniowe rakowiny powstają głównie przez niedostateczną ilość lepiszcza lub też przez wyemulgowanie tego lepiszcza z nawierzchniowej masy mineralno-bitumicznej. Na powierzchniowych utrwalaniach nawierzchni takie same uszkodzenia powstają z powodu niedostatecznego oczyszczenia nawierzchni przed jej utrwaleniem i spowodowanej tym zbyt małej przyczepności do niej pokrowca. Natomiast płaskie wgłębienia i sfalowania mają przeważnie swe źródła w nierównomiernym rozłożeniu masy mineralno-bitumicznej w czasie jej wbudowania lub nierównomiernego ułożenia grysów, co powoduje niejednolite zagęszczenie nawierzchni, zwłaszcza pod wpływem ruchu, oraz powstawanie wspomnianych wgłębień i fal. Są oczywiście również i inne przyczyny powstawania omawianych uszkodzeń, jak na przykład nadmiar lepiszcza w nawierzchni itp. Dla naprawy omówionych uszkodzeń należy dokładnie oczy cić zajmowane przez nie miejsce. Następnie pokrywa się je emulsją szybko rozpadową o stężeniu 50+60% rozprowadzoną równomiernie przy użyciu szczotek nieco szerzej (około 10 cm) poza obwód uszkodzenia. Po pokryciu emulsją naprawionych miejsc posypuje się je równomiernie czystym grysikiem 1+3 mm o zawartości nie więcej niż 3% ziarn poniżej 0,075 mm. Wyrównane kruszywo ubija się płaskimi ręcznymi ubijakami pożądane jest, aby przy ubijaniu kruszywa asfalt z rozpadu emulsji związał wszystkie ziarna kruszywa, nie występując na powierzchnię naprawionych uszkodzeń. Przy znacznej ilości naprawionych uszkodzeń wskazane jest użycie do zagęszczenia kruszywa walców lekkich o nacisku liniowym 20+ +30 kG/cm. [patrz też: olx ostrołęka, allegro maszyny rolnicze traktory, spiek kwarcowy ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro maszyny rolnicze traktory olx ostrołęka spiek kwarcowy