Skip to content

Powierzchniowe wzmocnione utrwalanie nawierzchni

2 lata ago

273 words

Powierzchniowe wzmocnione utrwalanie nawierzchni . Wzmocnione utrwalenie nawierzchni różni się od normalnych utrwaleń omówionych poprzednio tym, że do ich wykonania stosuje się grysy otoczone uprzednio lepiszczem. Do otoczenia grysów w podanych przypadkach stosuje się emulsję o nieco zwolnionym, w stosunku do emulsji szybko rozpadowej, czasie rozpadu. Chodzi tu o to, żeby przed rozpadem emulsja zdążyła otoczyć wszystkie ziarna grysu i po otoczeniu ich natychmiast się rozpadła. Tego rodzaju emulsje należą do średnio rozpadowych z rozpadem względnie szybkim. Do wyboru tego rodzaju emulsji niezbędne są uprzednie próby na skalę laboratoryjną i półtechniczną. Do otoczenia grysów przy użyciu emulsji najbardziej właściwe są normalne otaczarki lub – przy robotach na skalę małą – betoniarki z mieszaniem przymusowym. Mogą być nawet użyte betoniarki wolnospadowe, choć ich przydatność jest mniejsza. Technologia wykonania wzmocnionych utrwaleń powierzch niowych jest prawie identyczna, jak przy użyciu grysów nie otaczanych lepiszczem. Różnice zachodzą przy następujących czynnościach: – przy skrapianiu przygotowanej do utrwalania nawierzchni zużycie lepiszcza jest około 20% mniejsze, niż przy użyciu grysów nieotoczonych uprzednio lepiszczem (konieczne są wstępne próby), – przy wykonywaniu kilkakrotnych utrwaleń nie jest konieczne w zasadzie skrapianie lepiszczem poprzedniej warstwy grysów przed rozsypaniem następnej, chyba że grysy zostały słabo otoczone lepiszczem; wówczas jednak zużycie lepiszcza jest około 50 % mniejsze, niż przy użyciu grysów nie otaczanych (konieczne są próby), – przy wykonywaniu trzykrotnego utrwalenia lub wielokrotnego pożądane jest skropienie grysu przed ostatnim (zamykającym) rozsypaniem, wskazane jest możliwie szybkie zużywanie otaczanych grysów ze względu na ich zlepianie się. [przypisy: allegro maszyny rolnicze traktory, olx racibórz, współczynnik przenikania ciepła obliczanie ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro maszyny rolnicze traktory olx racibórz współczynnik przenikania ciepła obliczanie