Skip to content

Przygotowanie warstwy tluczniowej

2 lata ago

283 words

Przygotowanie warstwy tłuczniowej. Następnie układa się według profilu warstwę tłucznia kamiennego 40+60 mm lub 40+70 mm o grubości w stanie luźnym około 10 cm lub więcej, zależnie od wymaganego stopnia wzmocnienia nawierzchni, po czym zagęszcza się ją przy użyciu ciężkiego walca i skrapiania wodą do chwili ustabilizowania się tłucznia. Jeżeli tłuczeń łatwo się stabilizuje to można go nie skrapiać wodą w czasie wałowania. Jednocześnie z zagęszczaniem tłucznia wyrównuje się jego warstwę do profilu przez podsypywanie odpowiedniej jego ilości w miejscach, gdzie go brakuje, usuwając nadmiar tłucznia z miejsc wygórowanych. Liczba przejść walca po tym samym miejscu wynosi przeciętnie 4+6. Nie jest wskazane zbyt długie wałowanie tłucznia, gdyż proces ten zbytnio uszczelnia pory między ziarnami tłucznia, co uniemożliwia późniejsze jego klinowanie. Lepiej tłuczeń nie dowałować przed klinowaniem, niż przewałować. Wskazane jest zwilżen ie wodą tłucznia przed pierwszym rozlaniem emulsji kationowej. Przy użyciu emulsji anionowej skrapianie wodą tłucznia nie jest wskazane, chociaż nieznaczna wilgotność jego nie jest przeszkodą do rozlewania emulsji oraz klinowania tegoż. Rozlewanie emulsji i klinowanie. Po przygotowaniu tłucznia następuje jego klinowanie po uprzednim każdorazowym rozlaniu równomiernym odpowiedniej ilości emulsji. Do wykończenia całkowitego utrwalania półwgłębnego wykonuje się trzykrotne polewanie tłucznia emulsją i trzykrotne klinowanie oraz wałowanie. Za każdym razem zużycie jednostkowe emulsji i grysu jest mniejsze, przy czym przy każdym następnym klinowaniu stosuje się grys drobniejszy. Przy wykonywaniu tych utrwaleń powinny być uwzględnione następujące uwagi: [hasła pokrewne: ile kosztuje pomalowanie pokoju, miętowa farba do ścian, leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje pomalowanie pokoju leier malbork miętowa farba do ścian