Skip to content

Przyklady róznych utrwalen powierzchniowych nawierzchni

2 lata ago

199 words

Przykłady różnych utrwaleń powierzchniowych nawierzchni . Poniżej podano kilka wariantów zużycia materiałów do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni: jedno, dwu i trzykrotnych przy użyciu emulsji szybko rozpadowej. 4.4.3. Utrwalanie trzykrotne 4.4.4. Uwagi do przykładów 1) Wszystkie podane poprzednio przykłady różnych utrwaleń powierzchniowych wzięte są z naszej stosunkowo skromnej w omawianej dziedzinie praktyki oraz z praktyki francuskiego budownictwa drogowego. 2) Podane w przykładach ilości zużycia jednostkowego materiałów nie muszą jednak ściśle jej odpowiadać, gdyż zostały wzięte z praktyki, podczas gdy w tablicy zostały podane granice zużycia materiałów, stanowiące pierwsze przybliżenia przy ustalaniu faktycznych ilości. 3) Ilości grysów zostały podane w litrach na 1 m2 ponieważ objętość jest tu decydująca ze względu na różny ciężar nasypowy kruszywa, zależny od ciężaru właściwego wyjściowego surowca skalnego . 4) Przed rozpoczęciem powierzchniowego utrwalania na skalę techniczną wskazane jest wykonanie wstępnych prób, w celu właściwego ustalenia jednostkowego zużycia materiałów, z uwagi na brak ścisłych danych w tym zakresie. 4.4.5. Utrwalanie pólwgłębne i wgłębne nawierzchni tłuczniowych [patrz też: miętowa farba do ścian, garaże blaszane allegro, elizjum cda ]

Powiązane tematy z artykułem: elizjum cda garaże blaszane allegro miętowa farba do ścian