Skip to content

PRZYKLADY WYKONANYCH OBIEKTÓW

2 lata ago

156 words

PRZYKŁADY WYKONANYCH OBIEKTÓW W Genewie wykonano z aluminium konstrukcję nośną hali kinowej . Na wybór materiału wpłynęły zarówno względy terenowe (złe warunki gruntowe), jak i wymagania architektoniczne. Konstrukcja składa się z widocznych od wewnątrz sali ram pełnościennych o rozpiętości do 23 m, opierających się z jednej strony na fundamentach, z drugie] na dźwigarze stalowym, Grubość średnika blachownicy ramy waha się w granicach 5~ -7- 7 mm; w partii ściskanej środnik wzmocniono podłużnym żebrem. Pasy wykonane są jako łupiny dwudzielne o grubości 3,3 mm złączone z jednej strony (dół rysunku) klamrami ułożonymi w odległości 250-7-500 mm, z drugiej przynitowane do środnika blachownicy: na żądanie architekta nity zostały przykryte specjalnymi blachami profilowanymi. Jako materiału użyto stopu A1lMgSi. [hasła pokrewne: olx krzepice, tynk gipsowy czy cementowo wapienny, budohurt ]

Powiązane tematy z artykułem: budohurt olx krzepice tynk gipsowy czy cementowo wapienny