Skip to content

rózne pochodne butadienu

2 lata ago

237 words

Według Fishera określenie kauczuk syntetyczny powinno stosować się tylko do produktów, które pod względem chemicznym są spokrewnione z kauczukiem naturalnym, to jest dla różnych pochodnych butadienu. Istnieje potrzeba stworzenia jakiegoś jednego określenia, które obejmowałoby wszystkie produkty podobne do kauczuku naturalnego. Barron zaproponował, aby nazywać je kollastykami, Ellis ,Jastykami, Stevens elastoplastami, Naunton elastoplastykami, Patterson zaś wysunął projekt, aby je nazywać kauchoidami. Wszystkie te nowe określenia na ogół przyjmowały się, jednak najbardziej rozpowszechnił się zaproponowany przez Fishera termin elastomer, używany do dnia dzisiejszego. Analogicznie do określenia elastomer Moore zaproponował wprowadzenie nazwy plaistomer dla określenia nieelastycznych plastycznych substancji. Terminologia Fishera. W celu ściślejszego zdefiniowania różnych materiałów o własnościach kauczuku Fisher zaproponował nową terminologię, w której wszystkie te materiały podzielił na mniej lub bardziej odgraniczające się grupy. Fisher zaproponował nazwać elastoprenami polimery o własnościach kauczuku, otrzymywane z butadienu i jego pochodnych oraz chloroprenu; materiały podobne do poliizobutylenu – elastolenami, siarczki polietylenu, jak Tiokol – elastotiomerami, elastoplastykami zaś zaproponował nazwać coraz bardziej powiększającą się klasę tworzyw termoplastycznych o własnościach kauczuku, obejmującą polichlorek winylu, metakrylan metylu i gliptale. Zwrócił on uwagę, że chociaż wiele spośród tych materiałów nie posiada właściwości kauczuku, należy je jednak uwzględniać w podziale na grupy, aby uniknąć niewłaściwej terminologii. [podobne: olx krzepice , nawierzchnia makadamowa , budohurt  ]

Powiązane tematy z artykułem: budohurt nawierzchnia makadamowa olx krzepice