Skip to content
2 lata ago

128 words

Roztwór asfaltu dodaje się do smoły, otrzymując w ten sposób smołę stabilizowaną o żądanych własnościach. Wyniki uzyskiwane przy stosowaniu smół stabilizowanych na drodze, zależą przede wszystkim od jednorodności mieszanki smoła-asfalt. Jednorodność smół stabilizowanych ma więc bardzo poważne znaczenie dla właściwości nawierzchni. Dlatego też, w przypadku stosowania nowego gatunku asfaltu do stabilizacji smół należy przeprowadzić uprzednio dokładne próby, pozwalające ustalić dopuszczalną ilość dodawanego asfaltu oraz przydatność smoły stabilizowanej do celów drogowych. Próby przeprowadzane przez poszczególnych badaczy i wykazały, że do stabilizacji nadaje się smoła, która zawiera więcej oleju antracenowego i odpowiednio mniej olejów średnich. [przypisy: ile kosztuje pomalowanie pokoju, metalzbyt rzeszów, miętowa farba do ścian ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje pomalowanie pokoju metalzbyt rzeszów miętowa farba do ścian