Skip to content

Stabilizacja smól drogowych asfaltem

2 lata ago

136 words

Stabilizacja smół drogowych asfaltem może być przeprowadzana różnymi sposobami, Pierwszy sposób polega na, wymieszaniu smoły, ogrzanej do 100 C, i odpowiednią ilością asfaltu ogrzanego do stanu zupełnej płynności. Sposób ten nie jest właściwy, gdyż wyprodukowana w ten sposób smoła stabilizowana ma dość przypadkową lepkość, nie zawsze pożądaną. Drugi sposób polega na zmieszaniu roztopionego asfaltu z odpowiednim dodatkiem paku ogrzanego do zupełnej płynności. Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się określoną ilość olejów w celu otrzymania smoły o żądanej lepkości. Najlepszym okazał się w praktyce trzeci sposób, polegający na rozpuszczeniu asfaltu woleju antracenowym tak, aby roztwór miał lepkość równą lepkości smoły, którą się stabilizuje. [patrz też: styropian eps 100, farbex łomża, leier malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex łomża leier malbork styropian eps 100