Skip to content

Tak samo, jak przy wykonywaniu powierzchniowych utrwalen, wskazane jest tu równiez stosowanie do zageszczenia walców ogumionych na pneumatykach

2 lata ago

263 words

Tak samo, jak przy wykonywaniu powierzchniowych utrwaleń, wskazane jest tu również stosowanie do zagęszczenia walców ogumionych na pneumatykach. Technologia wykonania dywaników na zimno przy użyciu emulsji asfaltowej jest prawie taka sama, jak i z masy mineralno-asfaltowej na gorąco. Niektóre różnice z tego zakresu będą omówione dalej. 4.5.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej Uziarnienie szkieletu mineralnego jest bardzo zbliżone do uziarnienia kruszywa w klasycznym betonie asfaltowym, wykonywanym przy użyciu bezwodnego asfaltu na gorąco. Niektóre różnice polegają na tym, że w betonie wytwarzanym na zimno przy użyciu emulsji kationowej pożądane jest, aby: grubość największych ziarn nie przekraczała 12 max 16 mm zawartość ziarn o frakcji 25 mm była nieco ograniczona w stosunku do uziarnienia kruszywa w betonie wytwarzanym na gorąco, zawartość wypełniacza (przeważnie własnego), który pochodzi z użytego kruszywa, przechodzącego przez sito o oczkac h 0,975 mm, mieściła się w granicach 2-4% w stosunku do ciężaru całej mieszanki mineralnej. Innymi słowy chodzi o to, żeby mieszanka mineralna zawierała znaczną ilość grysów o frakcjach w granicach 5-12 mm, względnie 5-16 mm, dla otrzymania możliwie stabilnej i odpornej na odkształcenia pod wpływem ruchu pojazdów struktury dywanika z masy mineralno-asfaltowej. Należy jeszcze dodać, że najodpowiedniejszymi mieszankami mineralnymi do wykonywania omawianych dywaników są takie, w których skład wchodzą: – grysy granulowane i czyste z twardych skał głębinowych, jak bazalt, granit itp.; – frakcje piaskowe z piasku rzecznego, gruntowego lub łamanego wskazane są mieszanki wymienionych piasków) [patrz też: tkanina sukienkowa, miętowa farba do ścian, elizjum cda ]

Powiązane tematy z artykułem: elizjum cda miętowa farba do ścian tkanina sukienkowa