Skip to content

Technologia wykonywania robót

2 lata ago

209 words

Technologia wykonywania robót . Charakterystyka ogólna. Technologia i kolejność poszczególnych robót przy wykonaniu półwgłębnego i wgłębnego utrwalania nawierzchni z użyciem emulsji są takie same, jak przy stosowaniu do takich celów czystych bezwodnych lepiszcz bitumicznych na gorąco. Półwgłębne i wgłębne utrwalenie najczęściej wykonuje się przy pogrubianiu starych zużytych w znacznym stopniu nawierzchni tłuczniowych lub żwirowych. W ten sam sposób mogą być wzmacniane innego rodzaju nawierzchnie, jak: brukowe z kamienia polnego lub łamanego, z kostki nieregularnej, ze znacznie zużytego klinkieru itp. Zupełnie nowych nawierzchni tłuczniowych na podkładzie lub bez podkładu kamiennego obecnie nie wykonuje się i dlatego półwgłębne ich utrwalanie nie będzie tu omawiane. Przygotowanie nawierzchni do utrwalania. Pierwszą czynnością przed wykonywaniem półwgłębnego lub wgłębnego utrwalania jest doprowadzenie utrwalanej i wzmacnianej jednocze śnie nawierzchni do prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego. Roboty związane z regulacją profilu przeprowadza się w sposób najbardziej odpowiedni dla istniejących na miejscu warunków, na przykład przez wyrównanie wgłębień i innych nierówności klińcem lub pospółką żwirowo-piaskową. [patrz też: farbex łomża, ile kosztuje pomalowanie pokoju, allegro maszyny rolnicze traktory ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro maszyny rolnicze traktory farbex łomża ile kosztuje pomalowanie pokoju