Skip to content

Technologia wykonywania robót

2 lata ago

198 words

Technologia wykonywania robót . Przygotowanie nawierzchni. Przygotowanie do dwukrotnego utrwalenia nawierzchni makadamowych lub bitumicznych jest identyczne, jak przy utrwalaniu jednokrotnym. Natomiast przy utrwalaniu nawierzchni brukowych, betonowych lub z prefabrykatów (betonowych lub ceramicznych) niezbędne jest uprzednie dokładne oczyszczenie spoin między elementami nawierzchni (kostki, kamienia polnego lub łamanego, cegiełek klinkieru, prefabrykatów betonowych itp.). Następną czynnością jest doprowadzenie utrwalonej nawierzchni do prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego przez ewentualne przełożenie odnośnych prefabrykatów. Wgłębienia spoin po ich oczyszczeniu zasypuje się grysem zwykłym o wymiarach odpowiadających szerokości i głębokości oczyszczonych spoin. Małe nierówności, zwłaszcza wgłębienia 1,0-7-1,5 cm powinno się wyrównywać przez posypanie grysem 3-7-5, 5-7-8 lub 8-7-12 mm po uprzednim skropieniu tych miejsc szybko rozpadową e mulsją. Wskazane jest ubicie ręcznym ubijakiem wyrównanych wgłębień. Jeżeli przełożeń i wyrównań jest znaczna ilość, to pożądane jest przewałowanie ich walcem o odpowiednim nacisku jednostkowym do przełożeń o nacisku około 70 kG/cm, a do wyrównań grysem o nacisku 25-7-30 kG/m. [przypisy: olx ostrołęka, tkanina sukienkowa, garaże blaszane allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: garaże blaszane allegro olx ostrołęka tkanina sukienkowa