Skip to content

W Polsce badania nad stabilizacja smól drogowych byly prowadzone od roku 1932

2 lata ago

123 words

Prace nad stabilizacją smół drogowych asfaltem były prowadzone przez wiele krajów, w których smoły drogowe stosowane były w szerszym zakresie. W Polsce badania nad stabilizacją smół drogowych były prowadzone od roku 1932 przez kilka ośrodków badawczych pod kierunkiem Drogowego Instytutu Badawczego Politechniki Warszawskiej. W czasie badań stwierdzono, że ilość dodawanego do smoły asfaltu na ogół nie może przekraczać 20% i odwrotnie, dodatek smoły do asfaltu również nie może przekroczyć 20%, a więc wzajemna rozpuszczalność obydwu składników jest tylko częściowa. Zdawałoby się zatem, że przekroczenie granicy rozpuszczalności powinno spowodować wytrącenie nadmiernej ilości asfaltu w mieszance smołowo-asfaltowej lub smoły w mieszance asfaltowo-smołowej. [przypisy: budohurt, olx zawiercie, tkanina sukienkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: budohurt olx zawiercie tkanina sukienkowa