Skip to content

Zasada konstrukcyjna i technologia wykonywania nawierzchni utrwalanych pólwglebnie i wglebnie jest taka sama (makadamowa)

2 lata ago

359 words

Zasada konstrukcyjna i technologia wykonywania nawierzchni utrwalanych półwgłębnie i wgłębnie jest taka sama (makadamowa). Różnica między nimi wyraża się tylko większym zużyciem lepiszcza do nawierzchni wgłębnie utrwalanych i głębszym jego przenikaniem. Z tych względów wykonanie tych nawierzchni będzie omawiane łącznie. Jak już poprzednio wspomniano, do utrwaleń półwgłębnych i wgłębnych nawierzchni tłuczniowych stosuje się w zasadzie emulsję szybko rozpadową, lecz o nieco zwolnionym rozpadzie w stosunku do szybkości rozpadu emulsji stosowanych do utrwaleń powierzchniowych. Rozpad tego rodzaju emulsji powinien być na tyle zwolniony, żeby zdążyła ona przed swoim rozpadem przeniknąć do wnętrza struktury utrwalanej nawierzchni. Według podanej na początku nomenklatury emulsja ta należy do średnio rozpadowych z rozpadem przyspieszonym. Stosowanie półwgłębnego i wgłębnego utrwalania nawierzchni obecnie zanika ze względu na znaczną prac ochłonność, duże zużycie lepiszcza i związany z tym koszt oraz z uwagi na niedostateczną szczelność tego rodzaju nawierzchni. Mała ich szczelność ma duży wpływ na zmniejszenie trwałości w porównaniu z innymi rodzajami nawierzchni bitumicznych. Z omówionych przyczyn półwgłębnie i wgłębnie utrwalane nawierzchnie wykonywane są tylko w rzadkich przypadkach, głównie na drogach lokalnych z braku sprzętu do wykonania nowoczesnych nawierzchni bitumicznych. W niektórych przypadkach, gdy to jest uzasadnione względami technicznymi i ekonomicznymi, warstwy tłucznia utrwalone półwgłębnie lub wgłębnie wykorzystuje się jako podbudowy pod nowoczesne nawierzchnie bitumiczne, wykonywane na gorąco. W tych przypadkach podbudowa tego rodzaju powinna być wykorzystana dla ruchu przez przynajmniej 3 miesiące, a lepiej jeden rok. Przy zbyt krótkim odstępie czasu między wykonaniem półwgłębnego utrwalenia podbudowy, a wykonaniem na niej warstw jezdnych nawierzch ni bitumicznych niebezpiecznym może się okazać parowanie wody, upłynniaczy asfaltu i innych związków chemicznych (przeważnie emulgatorów). Parowanie wspomnianych substancji może powodować powstawanie bąbli w warstwie ścieralnej nawierzchni bitumicznej, które są przyczyną utrudnionej eksploatacji i powstawania poważnych uszkodzeń nawierzchni. [przypisy: olx racibórz, bricomarche sucha beskidzka, tkanina sukienkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche sucha beskidzka olx racibórz tkanina sukienkowa